A Portrait of Daniel

February 16, 2019

December 10, 2018

March 10, 2018

Happy Birthday Daniel!

December 10, 2017
Happy Nameday Daniel!

August 22, 2017

March 10, 2017

H A P P Y  B I R T H D A Y

December 11, 2016


https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Synagogue_(Canterbury)

 

I love this garden where we could have planted a tree as we did elsewhere.
I could stay in a corner here forever. The insomnia will be tactile as ever. Light and darkness too.
And I will feel the kiss of the abyss, the breeze from the abyss over the flower beds, full of hyacinths and dahlias, begonias, red and yellow roses, peonies, orchids,
all kinds of campions and lilies and lots of scattered myrtles and various heathers.
Vasilis Papageorgiou

March 10, 2016

HAPPY BIRTHDAY

December 12, 2015

New Arrangements I

March 9, 2015

Daniel made the self portrait
a long time ago 

December 12, 2014

 The City Hall Christmas Tree

Our Christmas Tree was lighted on the Nameday of DanielAugust 23, 2014


This moment

Voices and whispers in different places in different cities and landscapes at different times by different trees and people and whatever leaves a trace in the thin air. You seem to turn to them more often than you turn to yourself.

What role does the unknown play there for you apart from affirming its openness? What is beyond or free from the calculated or its results, from the constructions and structures of any kind?

For this moment, nothing outside all, except the outside. This moment, here.

Vasilis Papageorgiou
http://chromatachromata.com/2014/08/23/this-moment/

May 4, 2014

May 2, 2014

Om kattnamn

Att ge namn åt en katt, det är knepigt som katten. Det finns inte många som duger till de´!
Man grubblar sig tokig av grubbel om natten. ETT namn är för lite. En katt vill ha TRE!
Först har vi det namnet som används därhemma, det enkla, rejäla som Peter och Tom och Viktor och Jonatan, Hugo och Emma - förnuftiga namn, som envar tycker om.
Och om man vill undvika banaliteter, så kan man väl flottare namn hitta på som Plato, Admetus, Elektra, Demeter - förnämliga namn men rejäla ändå.
Och sen ska man hitta nåt säreget åt'en, nåt ovanligt kattnamn med resning och glans så katten kan känna sig stolt och belåten och snurra mustaschen och svänga sin svans.
Och sådana namn har jag några på lager som Munkustrap, Quaxo och Korikopatt och Bombalurina och Fille Podager. Det är namn som blott bärs av en endaste katt.
Till sist ska ni veta att misse och missa har något som inte för människor är, det namnet som ingen i världen kan gissa, som katten om natten i hemlighet bär. Och ser ni en kisse som tyst mediterar och grubblar, försjunken i länstolens famn då vet vi mesamma på vad han funderar. Han grundar och blundar - begrundar sitt namn, sitt nattliga, kattliga, evigt ofattliga, allra förtegnaste, egnaste namn.

TS Elliot i översättning av Britt G Halllqvist
Daniel kunde den här dikten och deklamerade den ofta som barn 

 

May 1, 2014

April 26, 2014

DANIEL LOOK AT THIS

February 26, 2014

February 14, 2014

What about something like this?


December 25, 2013

December 11, 2013

December 3, 2013

April 25, 2013

To Love from Love
Depeche Mode
Heaven


March 29, 2013

March 25, 2013

March 10, 2013

scriptum

What we observed described and informed our latest stretch of imagination. It all became
again whatever we were imagining. Which we did not want to be much, not as one would
imagine. There, on the borders of east Lund, it all came down to an easily perfect
backward parking between two cars on the north side of a narrow street.

Vasilis Papageorgiou


January 1, 2013

2 0 1 2 1 2 3 1

December 24, 2012

2 0 1 2 1 2 2 4

December 10, 2012

V Ä N N E R
T I L L
D A N I E L
November 4, 2012


A cat and dogs.
DANIEL what do you think?
August 23, 2012


DANIEL YOU ARE HEREMay 26, 2012


DANIEL. Jon Carl DANIEL.

April 25, 2012

Påskdagen 2012

March 9, 2012

Daniel Kom Hit


February 14, 2012

The pocket knife belongs to Daniel.

DANIEL WE ALL LOVE YOU IMMENSELY
 INSIDE A SNOWFLAKE

January 5, 2012


A congregation of Christmas trees for Daniel.

December 24, 2011


I found this Christmas rhyme that Daniel wrote.
My thoughts went to this boat that he gave to me.
Do they refer to each other?
Then it might be a ferry boat.
The fishing lines and the anchor were added later by me and a fisherman's young daughter.


December 11, 2011


Sedd från en annan vinkel.
Vad föreställer hon och vad tänker hon på?